Nếu không cần kích thướt thùng dài mà cần tải trọng cao (5,8 tấn) thì nên chọn xe tải Hino loại FG8JPSB gắn cẩu UNIC loại UR-V555. Sản phẩm này được trang bị thêm chân chống sau để tăng độ ổn định khi làm việc.

Xe tải hino FG8JPSB gắn cẩu UNIC loại UR-V555 (5 tấn 5 đoạn)

Nếu cần kích thướt thùng dài mà không cần tải trọng cao (5,650 tấn) thì nên chọn xe tải Hino loại FG8JPSL gắn cẩu UNIC loại UR-V555, sản phẩm này sử dụng nhiều trong ngành điện lực, lắp đặt nhà xưởng,… Sản phẩm này được trang bị thêm chân chống sau để tăng độ ổn định khi làm việc.

Xe tải hino FG8JPSL gắn cẩu UNIC loại UR-V555 (5 tấn 5 đoạn)

xe tải cẩu 5 tấn

Nếu cần  cần tải trọng cao (13,400 tấn) thì nên chọn xe tải Hino loại FL8JTSA gắn cẩu UNIC loại UR-V555, sảm phẩm này được sử dụng trong ngành vận tải sắt thép, không lo quá tải khi lưu thông trên đường.

xe tải cẩu 5 tấn

Xe tải hino FL8JTSA gắn cẩu UNIC loại UR-V555 (5 tấn 5 đoạn)

www.xetaire.vn

Tin tức khác